Steder på kroppen hvor fedtfrysning kan hjælpe mod uønsket fedme

I dagens samfund er der et stort fokus på kroppens udseende og på sundhed. De fleste ønsker sig den perfekte og veltrænede krop, som man ser i medierne og bladene. Man spiser så sundt som muligt og bruger meget af sin fritid nede i fitnesscenteret for at opnå dette kropsideal, der er til stede i samfundet. For nogle er det ikke altid muligt at opnå helt dette kropsideal fuldstændigt, hvilket kan være frustrerende, når det er det, man som person ønsker sig at opnå.

Nogle går under kniven og får lavet operationer for at få fjernet fedt specifikke steder på kroppen, hvilket muligvis kan medføre bivirkninger eller komplikationer efterfølgende, mens andre får foretaget en behandling, kaldet fedtfrysning.

Hvordan fungerer en fedtfrysning på kroppen?

Fedtfrysning betyder i princippet, at man går ind og nedkøler fedtcellerne på et bestemt område af kroppen. Disse specifikke steder er nævnt længere nedenfor. Behandlingen er ikke farlig og er helt kontrolleret. Man har gennem forskning undersøgt, at hvis man nedkøler et bestemt område på kroppen, er det kun fedtcellerne på dette område, som påvirkes af nedkølingen. Der sker dermed ikke noget med huden (vævet) eller de andre celler i kroppen på området.

Fedtfrysningen nedsætter altså antallet af fedtceller i det specifikke udvalgte sted på kroppen, og man kan dermed se med det blotte øje en reducering af det uønskede fedt. Behandlingen er dermed heller ikke invasiv, hvorved man kan undgå at skære eller stikke i kroppen, hvilket betyder, at der er ingen kirurgiske indgreb.

Ved træning og motion er det svære at styre reduceringen af fedt et specifikt sted, da man ikke på samme måde går ind og formindsker fedtet ét bestemt sted.

Mulige steder på kroppen at få foretaget fedtfrysning

Der er flere steder på kroppen, hvor man kan vælge at få foretaget en fedtfrysning efter behov. Det er både på:

  • Hofterne og omkringværende område
  • Maven
  • Knæ
  • Ryg
  • Flankerne
  • Ydersiden og indersiden af lår
  • Nedre område omkring ballerne

En fedtfrysning kan fås i blandt andet København, hvor fedtfrysningens pris også er til at overkomme.